Onderzoek historie landschap Wapenveld

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) wil zich inspannen om een landschapsbiografie Wapenveld te laten maken. Deze biografie moet dan inzicht verschaffen in het ontstaan en de ontwikkeling van Wapenveld. Die landschapsbiografie kan dan een prima onderlegger zijn bij de uitvoering van de grote provinciale projecten, de Structuurvisie Heerde en het Dorpsplan Wapenveld.

Het landschap vertelt het verhaal

Het landschap rond Wapenveld heeft al een lange geschiedenis achter de rug. Als ‘laagste puntje van de Oost-Veluwe’ wordt al vele eeuwen lang al het water uit een gebied vanaf Beekbergen via de gemalen in Wapenveld afgevoerd. Maar hoe is het huidige landschap ontstaan? Wie hebben daar een rol in gespeeld? En hoe kun je die historische gegevens gebruiken om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren? “Uiteindelijk kun je komen tot een ‘leesbaar’ landschap en dat is weer heel aantrekkelijk voor zowel de eigen inwoners als recreanten. Je maakt het landschap levend, je kunt de verhalen vertellen”, zegt voorzitter Roel Docter van de SRW.

En verhaal zijn er meer dan genoeg

Zoals die van de waterleiding voor Zwolle vanuit het Zwolse bos, de aanleg van de dijken en de ontwatering van de broekgebieden, de verdwenen spoorlijn Hattem-Apeldoorn en de aanleg van de landgoederen. De SRW wil ook aandacht vragen voor de positie van het Fraterhuis St. Hieronymus waarvan de bouw in 1407 op Hulsbergen begon.  “Wij zijn van mening dat het Fraterhuis niet die plaats heeft in het behoud van cultuurhistorie die het verdient. Zwolle en Deventer besteden momenteel veel aandacht aan de Moderne Devotie en Geert Grote. Maar het fraterhuis in Wapenveld na samen met de fraterhuizen van Zwolle en Deventer de leidende positie in in de beweging van de Moderne Devotie. En dat niet alleen, het fraterhuis is van grote betekenis geweest voor het waterbeheer en de economische ontwikkeling van Wapenveld en omgeving”, vertelt secretaris Jan Nitrauw. Voor de SRW is het vertellen van het verhaal van het fraterhuis dat aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1579 werd verwoest, van grote waarde.

“Het kan een prima kapstok zijn om Wapenveld nog aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners, de regio en toeristen”, zegt Nitrauw.  De SRW gaat nu in overleg met meerdere partijen om te onderzoek op welke manier de landschapsbiografie gemaakt kan worden.