Boeiend jaar voor complex Erve IJzerman

Er staat Wapenveld een boeiend jaar te wachten rond het complex Erve IJzerman in Wapenveld. Dat blijkt uit de presentatie van de nieuwe stichting ‘Erve IJzerman’. Deze heeft de taak van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) overgenomen die het initiatief nam voor aankoop en behoud van het complex.

Het nieuwe stichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Aart van Ommen komt niet in een gespreide beddestee om in de stijl van de boerderij te blijven, maar heeft veel waardering voor het werk dat door de SRW is verzet. “We stappen eigenlijk in een rijdende trein. Ik geef het je te doen om in deze tijd de financiering van de aankoop en projectfinanciering rond te krijgen en allerlei partijen te interesseren om mee te doen”, aldus van Ommen.

Onderzoek door studenten

De nieuwe stichting heeft inmiddels de eerste stappen voor het vervolg gezet. Eind februari gaat een groep studenten van de Christelijke Agarische Hoogeschool Dronten aan de slag met een onderzoek. “De opdracht is om de mogelijkheden te verkennen om door herbestemming het complex met een gezonde exploitatie duurzaam te behouden. Dan kun je denken aan zaken als een ‘levend’ zuivelmuseum, verblijfsrecreatie en samenwerking met partners in de zorg of het onderwijs. Maar de studenten hebben de vrije hand dus wie weet met welke verrassende oplossingen ze nog komen”, aldus van Ommen.

Openstelling

De stichting gaat verder de mogelijkheden onderzoeken om in het toeristenseizoen 2013 tot openstelling van het complex te komen. “Het is natuurlijk prachtig om rond te dwalen in een complex waar de tijd heeft stil gestaan. Daarbij krijgen we medewerking van stichting Zuivelmuseum De Melkmaten die objecten gaat exposeren. Hiermee kunnen we ook al het nodige geld genereren”, legt van Ommen uit.

Het geluid van...

Via die eigenaar van het complex Boerderij en Landschap (B&L) is ook een bijzondere activiteit geregeld. Productiehuis Oost Nederland gaat in de zomer van 2013 voorstellingen verzorgen met het project ‘Het Geluid van’.  B&L heeft overigens al meer zaken geregeld. Zo is van de Rijksdienst voor Monumentenzorg een subsidie van 15.000 euro ontvangen voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties om verval te voorkomen.  Met spanning wacht men ook op de uitslag van de selectiecommissie voor het programma ‘Restauratie’ van Omroep MAX. Als Erve IJzerman wordt uitgekozen zal de restauratie van met name het deel dat nodig is voor de bereiding van de dagelijkse voeding,  gerestaureerd worden. Dat zou betekenen dat de karnton, de bakoven en het open vuur weer gebruikt kunnen worden. De uitslag wordt in de loop van januari verwacht. “Ook zijn we in overleg met de stichting Landschapsbeheer Gelderland om alvast een inrichtingsplan voor het erf te maken”, vertelt van Ommen. De voorzitter verwacht dat men in de zomermaanden kan gaan praten over een vervolg. “Dan moet het onderzoek van de studenten van de CAH Dronten zijn afgerond en kunnen we onze verdere doelen bepalen”, aldus Aart van Ommen.