Kunst/Cultuur


Nationaal draagvlak voor zuivelmuseum

Het initiatief om in de Erve Ijzerman in Wapenveld een nationaal zuivelmuseum te realiseren, kan rekenen op nationaal draagvlak. Dat meldt Els Thijssen van het bureau Museumadvies Els Thijssen uit Amsterdam. Zij heeft in opdracht van het bestuur stichting Erve IJzerman een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Opvallend is dat bij een aantal sleutelfiguren op het gebied van zuivelgeschiedenis in Nederland, er veel draagvlak is voor de plannen om in Erve IJzerman een zuivelmuseum gericht op melk, te realiseren. De stichting Erve IJzerman wilde voor men verder ging, antwoord hebben op de vraag: “Kan het verhaal van de Nederlandse zuivelhistorie vertelt worden op de Erve IJzerman in combinatie met de bewoningsgeschiedenis?”. Die vraag wordt in de haalbaarheidsstudie volmondig met 'ja' beantwoord. “Voor ons het meest verrassende is het brede draagvlak dat er is voor ons initiatief. Nederland kent geen historisch centrum waar alle aandacht wordt gericht op melk, de basis voor alle zuivelproducten. Zo heeft prof.dr.ir. Jos Lankveld, emeritus hoogleraar zuivelkunde van de Wageningen Universiteit ons verrast met het aanbod om voor opinieleiders in Wapenveld een lezing te komen houden over de zuivelgeschiedenis om ons initiatief te bevorderen”, meldt voorzitter Jan Nitrauw van de Stichting Erve IJzerman. Ook is het bestuur erg blij dat het mogelijk blijkt de functie van zuivelmuseum te combineren de bewoningsgeschiedenis van de Erve IJzerman. “We moeten er wel voor zorgen dat de 'ziel' van dit unieke complex behouden blijft. Maar uit het onderzoek blijkt dat dit heel goed mogelijk is”, aldus Nitrauw. De volgende stap is dat Museumadvies Els Thijssen een nader onderzoek gaat doen naar die bewoningsgeschiedenis. Het geheel moet dan afgerond worden in een bidbook, nodig voor de zoektocht naar financiers. Nitrauw schat dat er al gauw 'een miljoen euro' nodig is om de plannen te realiseren. Overigens is de verwachting dat na de zomervakantie de eerste werkzaamheden kunnen starten. Dat betreft dan de restauratie van alle daken op het omvangrijke complex. Hiervoor is inmiddels de omgevingsvergunning aangevraagd door eigenaar Boerderij en Landschap. Die heeft voor dit deel van de restauratie ook een aanvraag ingediend waarbij voor de kosten van circa vier ton een beroep wordt gedaan op de toegekende subsidie van 500.000 euro uit het project Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul. Verder verwacht het bestuur in de loop van het jaar een website Erve IJzerman te kunnen lanceren.

achterzijde

 
Het verhaal van Erve IJzerman, de plek waar de negentiende eeuw bevroor

Dinaboerderij

Twee broers en twee zussen deden elkaar de belofte niet te trouwen en daardoor lieten ze Wapenveld en de provincie Gelderland een uniek stuk geschiedenis na. Het afgelopen jaar legde Omroep Gelderland de seizoenen en de geschiedenis vast van dit bijzondere plekje. Het resultaat is te zien in de documentaire Gevangen achter Luiken; De verborgen wereld van een Veluwse boerderij. Drie jaar geleden overleed Dinah IJzerman, de laatste bewoner van de imposante boerderij aan de kanaaldijk in Wapenveld. Nog volledig in originele staat sinds de bouw in 1898. 

Een plek die voor de buitenwereld altijd een mysterie bleef, want de familie IJzerman liet bijna niemand toe. Jarenlang leefden hier twee broers en twee zussen die elkaar beloofden nooit de boerderij te verlaten en trouw te blijven aan het orthodoxe geloof en het gedachtegoed van hun ouders. Eén broer verliet de boerderij toch en moest de consequenties daarvan dragen. De anderen bleven en hielden vast aan de oude waarden. Het resultaat een boerderij waar de moderne tijd compleet aan voorbij is gegaan. Het was dit verhaal dat de aanleiding was voor de documentairemakers Ruben van der Scheer en Coen van Ouwerkerk om in de geschiedenis te duiken van Erve Ijzerman en de seizoenen vast te leggen op dit bijzondere plekje in Gelderland. Een speurtocht waarbij regelmatig de mond open viel. Net als bij menig bezoeker van dit gebouw. Waar geen badkamer is, maar een teil. Waar de rosmolen maalde en de gasaansluiting ontbrak. Maar het is vooral de gedachte dat drie jaar geleden hier een vrouw van over de 90 woonde die vasthield aan oude waarden. Drie jaar na haar dood geeft de boerderij haar geheimen prijs. Het resultaat is de prachtig gefilmde documentaire Gevangen achter luiken, de verborgen wereld van een Veluwse boerderij. Deze documentaire wordt op vrijdag 3 januari om 18.25 uur uitgezonden op TV Gelderland en wordt daarna ieder uur herhaald.

 

 
SRW zoekt invulling voor Pouwel Bakhuis

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe verzocht om samen een zoektocht te starten naar een ontwikkeling rond het historische gemaal Pouwel Bakhuis. De stip aan de horizon die de SRW voor ogen heeft, is de realisering van een Nederlands centrum voor rivierbeteugeling in dit waterrijke deel van Wapenveld tussen de Veluwe en de rivier de IJssel.

Vanaf de Middeleeuwen toen in 1370 werd begonnen met de bedijking van de IJssel, is op deze locatie al strijd geleverd tegen het IJsselwater in combinatie met de afvoer van het water vanaf de Veluwe. De IJssel stond toen nog in verbinding met de Zuiderzee en noordwesterstormen stuwden het water tot ongekende hoogte op. Door de bewoners van het fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld is veel werk verzet in de strijd tegen het water. Bekend is dat houten sluizen wegspoelden waarna de fraters de eerste stenen sluis bouwden. Na de sluizen volgde in 1920 de bouw van het stoomgemaal Pouwel Bakhuis. Dat werd in 1999 vervangen door het moderne gemaal Veluwe. Sporen als dijkverleggingen en de kolken die ontstonden na dijkdoorbraken zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. “In de landschapsbiografie die nu door Cultuurland Advies in opdracht van de SRW wordt gemaakt, komt veel informatie over de rijke cultuurhistorie in de strijd tegen het water. Daaruit valt af te leiden dat dit gebied een voorbeeld is in de strijd om de rivieren te beteugelen. Bijzonder is dat tegelijkertijd het water van de Oost-Veluwe afgevoerd moest worden”, vertelt Jan Nitrauw namens de SRW.

Nu in het gebied de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld wordt aangelegd om de rivier de IJssel weer de ruimte te geven, is het volgens de SRW een geweldige kans om alle facetten van de rivierbeteugeling voor bezoekers zichtbaar te maken. “Na de aanleg van de geul houden we dan een toeristisch heel aantrekkelijk centrum over waar het hele verhaal over Nederland en de rivieren vertelt kan worden”, zegt Nitrauw. Het idee van de SRW is vergezeld gegaan van een projectplan. Dat voorziet in het maken van een haalbaarheidsstudie en het maken van een Bidbook. Dit om de markt op te gaan en te zoeken naar geïnteresseerde ondernemers.

 
Opentafeldiners ECR Groot Stokkert

ECR Groot Stokkert in Wapenveld heeft elke derde donderdag van de maand een opentafeldiner in het Grand Café. Vanaf 18.00 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden aanschuiven aan een stamtafel en gezellig samen dineren. De eerstvolgende datum is 21 november. Martin Bastiaans zal een muzikale bijdrage leveren met piano en accordeon. 

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een avondje uit te zijn, zijn de prijzen bewust laag gehouden. Gasten hebben de keuze uit twee 3-gangenmenu’s en betalen

€ 22 per persoon. Wie GGG-lid wordt, kan zelfs voor € 18,70 dineren. Dat is inclusief een consumptie tijdens het diner en koffie/thee achteraf. Nieuw is de vervoersservice (ophalen en terugbrengen) voor € 5 p.p. Voor het reserveren hiervan kunt u vóór 19 november bellen met mw. M. Dijkhof T (088) 328 00 50.

Alle deelnemers krijgen bovendien een speciale stempelkaart. Bij een volle kaart krijgen gasten één opentafeldiner gratis. Voor reserveren en meer informatie: ECR Groot Stokkert, T (088 ) 328 00 50.

 
Scholen aan de slag op Erve IJzerman

Leerlingen van de Ds. Van Maasschool en de Jan Ligthartschool gaan vrijdag 22 november aan de slag op Erve IJzerman aan de Kanaaldijk in Wapenveld.

Zij gaan steken de handen uit de mouwen bij de uitvoering van de erfbeplanting. In het kader van het project ‘Heerde landschappelijk sterk’ is door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een erfbeplantingsplan gemaakt. Dat voorziet in de aanplant van tientallen fruitbomen, enkele solitaire bomen en honderden meters meidoorhaag rond het complex. Wethouder Herman van der Stegen zal ’s morgens om 9.00 uur de eerste boom planten. Vervolgens zullen een dertig kinderen van de Ds. Van Maasschool in de ochtend helpen en ’s middags een twintigtal leerlingen van de Jan Ligthartschool. Zij worden begeleid door hoveniersbedrijf de Weerdt uit Wapenveld en vrijwilligers van Erve IJzerman.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 3