Actueel


Erve IJzerman zoekt 'aanjager' activiteiten

aanjager erve ijzerman

De stichting Erve IJzerman wil vanaf begin mei wekelijks op zaterdag de deuren open zetten voor het publiek. Men is nu op zoek naar een 'aanjager', ofwel een man of vrouw die een activiteitenprogramma wil coördineren en ontwikkelen.

“We hebben een complex dat er om vraagt om gebruikt te worden. Ideeën zijn volop aanwezig maar het ontbreekt het bestuur, gezien de vele andere vraagstukken die de aandacht vragen, aan de tijd om hier voldoende aandacht aan te besteden. Vandaar dat we een creatieve man of vrouw zoeken die dit op wil pakken”, zegt voorzitter Jan Nitrauw. Nu met het herstel van de daken de eerste fase van de restauratie is afgerond, is Erve IJzerman in principe geschikt om er zowel binnen- als buiten activiteiten te organiseren. Te denken valt aan openstelling van de boerderij, brood of pizza's bakken met de houtoven, een expositie van attributen die alles met zuivel te maken hebben en ook het erf is geschikt voor activiteiten. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Erve IJzerman wordt echt gebruikt en er kan geld gegenereerd worden voor de vervolgstappen om te komen tot een zuivelmuseum. Erve IJzerman heeft al de beschikking over een team vrijwilligers al is hier met het oog op de openstelling, versterking welkom. Het gaat dan om mannen en vrouwen die de functie van gastheer en -vrouw willen vervullen. Het bestuur komt graag in contact met mensen die een steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling. Zij kunnen contact opnemen met Jan Nitrauw, tel. 06-15194780 of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 
Boeiende leskisten voor de basisscholen

klooster

Alle basisscholen in de gemeente Heerde zijn door de stichting Molenbezit Heerde uitgenodigd om op 10 december aanwezig te zijn bij de presentatie van een tweetal leskisten op Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld.

De ene leskist heeft als thema de molens in Wapenveld en Veessen en de tweede leskist vertelt het verhaal van klooster Hulsbergen in Wapenveld. Bij de leskisten horen een docentenhandleiding en een lesbrief. De leskisten kwamen tot stand met medewerking van Els Thijssen Museumadvies uit Amsterdam in samenwerking met de werkgroep oud-Wapenveld en de Heerder Historische Vereniging. De lesbrief over de molens in Wapenveld en Veessen gaat in op de historie en sluit aan op verschillende kerndoelen voor het onderwijs als natuur en techniek, ruimte en uiteraard het culturele erfgoed. Daarbij wordt ingegaan op de specifieke betekenis van de molens voor de kernen Wapenveld en Veessen. Het gebruik van de leskist kan desgewenst gecombineerd worden met een excursie. De lesbrief over het klooster Hulsbergen kan gebruikt worden in het kader van godsdienst, wereldoriëntatie, (kerk-)geschiedenis, heemkunde, tekenen en handvaardigheid. In de lesbrief voor de leerlingen is het accent gelegd op het leven van alledag in een middeleeuws klooster. Onderdeel is een powerpoint presentatie met tekeningen van Bernard Bos uit Heerde waarbij de kinderen een 'wandeling' door het klooster maken. Ook deze lesbrief sluit aan op verschillende kerndoelen uit het onderwijs en kan gecombineerd worden met een excursie naar de locatie van het klooster en het aansluitende Kloosterbos.

 

 
Oogsttijd voor recreatie in Wapenveld

Het is nu tijd om te oogsten als het gaat om de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Wapenveld. Reden voor de Dorpsraad en de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) om ondernemers, organisaties en vereniging uit te nodigen voor een netwerkbijeenkomst. Die vindt plaats op woensdag 16 december vanaf 20.00 uur op Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54. Aanleiding is een hoofdstuk uit Dorpsplan dat eind 2011 werd aangeboden. De opdracht daarin is het regionaal beter positioneren van recreatie en toerisme in Wapenveld. Volgens de beide organisaties is er sindsdien veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor deze bedrijfstak. Opzet van de bijeenkomst is de kennismaking, inzicht krijgen in wat er allemaal gaande is en te zien hoe de krachten gebundeld kunnen worden om echt te oogsten. De SRW nam in 2007 het initiatief om nieuwe wegen in te slaan. Dit nadat het dorp overvallen werd door de sluiting van de papierfabriek, de komst van de hoogwatergeul en het afblazen van de plannen voor het bungalowpark Ennerveld. Sindsdien is er veel in gang gezet. Daaronder de grote provinciale projecten rond de Hoogwatergeul, het Apeldoorns kanaal, het Berghuizerterrein en de Hattemer Poort. Ook werd bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed geopend, het centrum onderging een metamorfose en een bevaarbaar kanaal komt steeds dichter bij. Ontwikkelingen zijn er ook door de uitbreiding van B&B's, terrasjes in het centrum en de ontwikkeling van nieuwe routes. Volgens beide organisaties is het nu zaak om samen arrangementen en activiteiten te ontwikkelen en te kijken hoe men samen de promotie vorm kan geven om Wapenveld te vermarkten. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel interesse heeft, kan contact opnemen met de organisatie via tel. 06-15194780.

 

 
Start vervolgonderzoek gemeenschapshuis Wapenveld

“Het belangrijkste is dat het nieuwe gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld van 'ons' wordt. Alle inwoners van Wapenveld moeten zich daar van harte welkom voelen”. Dat laten Dorpsraad en het bestuur Hof van Cramer weten bij de start ven een vervolgonderzoek naar een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld.

Dat onderzoek wordt gedaan in samenwerking met ontwikkelaar RVG Development en adviesorganisatie Spectrum. Het vervolgonderzoek is mogelijk dankzij een subsidie van 20.000 euro van de provincie Gelderland. Doel van het onderzoek is om de programmatische samenwerking tussen de verschillende partijen in beeld te brengen en te komen tot een schetsontwerp van het nieuwe gebouw. Dan kan een exploitatieopzet gemaakt worden en een concrete aanbieding aan de geïnteresseerde partners gedaan worden. Uiteindelijk moet dat leiden tot intentieverklaringen van deelnemende partijen voor dat daadwerkelijk de schop de grond in kan. Voorkeurslocatie van de betrokkenen is de omgeving van de sporthal/tennishal in het centrum. Daarover wordt overleg gevoerd met de gemeente Heerde. Volgens de beide Wapenveldse organisaties is de realisering van het gemeenschapshuis in meerdere opzichten een grote uitdaging. “De gemeente Heerde is overgestapt op uitnodigingsplanologie. Dat betekent dat we zelf een plan zullen moeten maken. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat het op en top duurzaam moet zijn. Natuurlijk in de uitvoering maar vooral in de exploitatie. Dat hebben we Spectrum en RVG nadrukkelijk meegegeven”, aldus de beide besturen. Die in de genoemde partners alle vertrouwen hebben. “Beide hebben veel ervaring met projecten waarbij veel wensen vervuld moeten worden zo hebben we in de voorbereiding gemerkt”, laten Dorpsraad en Hof van Cramer weten. De Dorpsraad voerde al in 2013 een verkenning uit die aantoonde dat er een grote behoefte is aan een centrale, laagdrempelige ontmoetingsplek gecombineerd met een informatiecentrum en korte lijnen tussen de veelheid aan organisaties. Daarop is door de gemeente een pilot mogelijk gemaakt in de Hof van Cramer aan de Putterweg 2 in Wapenveld. Het is nu een plek voor veel activiteiten door samenwerking van verschillende organisaties. Opzet is om die samenwerking naadloos over te laten gaan naar een nieuw gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld. Dorpsraad en Hof van Cramer hopen dat men nog dit jaar tot afronding van het vervolgonderzoek kan komen en dat een locatiekeuze gemaakt kan worden. Organisaties en partijen die nog aan willen haken, kunnen informatie krijgen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Hof van CramerFoto: De Hof van Cramer wordt steeds meer een gezellige ontmoetingsplek in Wapenveld.

 
Paspoort Wapenveld in de verkoop

pas wapenveld

Met de opening van het nieuwe centrum Wapenveld, gaat ook de verkoop van het nieuwe Wapenveldse paspoort van start. Het is vanaf dinsdag 9 juni te koop bij de Infobalie van Albert Heijn aan het W.H. Van de Pollplein en bij boekhandel Shalom, Klazien's Kreatie en de Primera, allen aan de Klapperdijk in Wapenveld.

 

Het paspoort is een initiatief van de Dorpsraad Wapenveld en kost 10,00 euro. Het document geeft informatie over de historie van het dorp, het Wapenveldse volkslied is opgenomen en er wordt tekst en uitleg gegeven over onderwerpen als de herkomst van de bijnaam 'padden',  het ontstaan van de Dorpsraad, de Hof van Cramer en over het keurmerk Cittaslow. Ook zijn de namen opgenomen van bijna dertig ondernemers. Die mogen acties, aanbiedingen en verlotingen koppelen aan het genummerde paspoort. Eerder verschenen er paspoorten bij hoogtepunten als Wapenveld 150 jaar dorp en bij de Millenniumviering in 2000. Het nieuwe paspoort is ontworpen door Rijs Solutions en heeft een eigentijdse layout. “De uitgifte van het paspoort is voor ons een soort crowfunding. Met de opbrengst kunnen we de kwaliteit van het product Wapenveld verder verbeteren”, aldus vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 4