Dorsplan


Buurt ziet meer woningen in De Kolk nog niet zitten

contactavond

Buurtbewoners van het plan De Kolk in Wapenveld zien een uitbreiding van het aantal woningen in het laatste onderdeel van dit project nog niet zitten. Bezwaren zijn onder meer de vermindering van het uitzicht, schuurtjes voor hun neus en de angst voor waardevermindering van eigen woningen. Een en ander bleek vorige week tijdens een presentatie van het plan door Geveke Bouw tijdens de jaarlijkse contactavond van de Dorpsraad. En ook dat zat de buurtbewoners niet helemaal lekker. “Waarom hebben we geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en was de voorlichting geen taak van de gemeente als eigenaar van de gronden?’, was een vraag die bijval kreeg. In het laatste onderdeel van het plan waren rond de waterplas een tiental 2/1-kapwoningen gepland. Maar die blijken onverkoopbaar. In het nieuwe plan van Geveke, worden er rijtjeswoningen gebouwd met totaal 36 woningen. Volgens Gerard van der Duim van Geveke wil de bouwer nu eerst weten waar behoefte aan is. Worden het woningen voor starters, senioren of gezinswoningen? Dat wil de buurt ook graag weten. Bewoners wezen er op dat er voor andere onderdelen van het plan onvoldoende belangstelling was voor starterswoningen en dat de seniorenwoningen voor 3/4 gevuld zijn met jongere bewoners dan senioren. Na de inventarisatie gaat Geveke met de gemeente in overleg over de uiteindelijke invulling van het plan. De Dorpsraad heeft de bezoekers beloofd bij het college van burgemeester en wethouders betere communicatie te bepleiten.

Klapperdijk

Voor enkele andere initiatieven van de Dorpsraad was er waardering. Sara van Popta van 19 Het Atelier presenteerde ideeën om, aansluitend aan het nieuwe centrum, ook de rest van de Klapperdijk en de Stationsweg onder handen te nemen. Hierover gaat de Dorpsraad verder overleg voeren met het gemeentebestuur. Ook is men met het college in gesprek over een pilot om de overlast door hondenpoep aan De Kade te bestrijden. Verder meldde de Dorpsraad dat het overleg over een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld nog steeds door gaat. Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland kan hier nu ook professionele hulp bij ingeschakeld worden. Dorpsondersteuner Maarten Heesen werd door voorzitter Johan Horst in het zonnetje gezet als dank voor zijn grote inzet voor de Hof van Cramer en de Dorpsraad. Hij kan nog weer twee jaar in functie blijven dankzij een subsidiebijdrage van de gemeente Heerde.

 

 
Opbrengst paspoort naar jeugdactiviteiten

paspoort wapenveld

De Dorpsraad Wapenveld gaat de verkoop van het paspoort aangrijpen om activiteiten voor de jeugd van Wapenveld te ondersteunen.

Een deel van de opbrengst gaat naar drie projecten die ten goede komen aan de jongeren. Het geld gaat naar het schoolzwemmen in het Berghuizer Bad, het project Samen Spelen van speeltuin Pinkeltje en naar de Hof van Cramer om activiteiten voor jongeren te houden. Het paspoort Wapenveld is in een genummerde oplaag van 1000 exemplaren gedrukt en het kost 10,00 euro. Eerdere uitgaven in 1993 bij '150 jaar Wapenveld' en in 2000 bij de millenniumwisseling waren een groot succes en bleken een collector's item. Bestuursleden en vrijwilligers van de Dorpsraad zullen op 21 en 28 november een stand bemannen op het W.H. Van de Pollplein. Ook is het paspoort te koop bij Albert Heijn, boekhandel Shalom/TIP, Klazien's Kreatie en de Primera in Wapenveld en op donderdag 26 november tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad. Om aankoop van het paspoort aantrekkelijk te maken, krijgen kopers leuke voordelen. Voor elke koper is er een vrijkaartje voor het Berghuizer Bad (waarde 2,40 of 3,00 euro) en geeft Albert Heijn op beide dagen 50% korting op de aankoop van een appeltaart. Mensen die het paspoort al in bezit hebben, kunnen de voordeeltjes afhalen bij de stand op de genoemde zaterdagen. Ook wordt op het paspoort een grote verloting georganiseerd. De trekking hiervan is op de Kerstmarkt op vrijdag 18 december in het centrum van Wapenveld.

 

 
Albert Heijn houdt het plein schoon

klankbordgroepDe Klankgroep herinrichting centrum Wapenveld is heel content met het uiteindelijke resultaat. Dat was de conclusie tijdens een laatste bijeenkomst van de groep.

Daarbij werd aan projectleider Thom Melenhorst van Cultuurland Advies bedankt met met een boeket bloemen. De Klankbordgroep heeft een rol vervuld bij de voorbereiding, de uitvoering en het openingsfeest van het nieuwe centrum. “Het waren soms best wel pittige discussie over het plan van architectenbureau 19 Het Atelier. Met name omdat het ging om een vrij ingrijpende metamorfose waarin het terugbrengen van gras een de nodige discussie opriep. Maar je was een heel toegankelijke projectleider die snel en accuraat werkte”, aldus Johan Horst namens de Klankbordgroep. Men name met vreugde kennis van de mededeling van bedrijfsleider Marcus namens Albert Heijn. Hij deed de toezegging ervoor te zorgen dat het W.H. van de Pollplein schoon blijft. Zorgen zijn er nog wel over de locatie van het voormalige Zwarte Paard. Van sloop is nog steeds niets gekomen. Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis heeft eind april al een verzoek om een vervolgoverleg bij de gemeente ingediend en dat wordt binnenkort gehouden volgens de Dorpsraad Wapenveld. Via de Dorpsraad wil de Klankbordgroep ook het initiatief nemen voor een vervolg van de vernieuwing van Wapenveld. Dit door de aanpak van de rest van de Klapperdijk, de Stationsstraat en de entree vanaf de Groteweg naar het centrum.

 
'Gewoon Doen' motto voor werkgroep zorg Wapenveld

De Dorpsraad Wapenveld heeft het initiatief genomen voor de vorming van een werkgroep die onder het motto ‘Gewoon Doen’ mensen die dat nodig hebben een helpende hand te bieden. Dat moet gebeuren door het opzetten van een steun- en informatiepunt in de Hof van Cramer.

De instelling van de werkgroep is het vervolg op één de punten uit het dorpsplan Wapenveld waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp ‘Zorgsaam Wapenveld’. Eerder dit jaar wees de gemeente Heerde de kern Wapenveld aan als ‘Proeftuin WMO’. Dit voorjaar werd een brede zorgconferentie gehouden waaruit nu de werkgroep is voortgekomen. De leden van de werkgroep zijn Hermien Schoenman, Marijke Bredewout, Marja Schuurman, Dini van Raalte, Eline Talsma en Stiena Smith-Brink. Vanuit de Dorpsraad gaan Gea Sijpkes, Jan Nitrauw en dorpscontactpersoon Maarten Heesen de werkgroep ondersteunen. "Als het gaat om de verandering in de zorg is nog lang niet alles duidelijk. Maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden om aan de slag te gaan", zegt Maarten Heesen. Bedoeling is dus om in de Hof van Cramer een informatiepunt op te zetten. Dit wordt dan bemand door vrijwilligers die mensen met hulpvragen verder kunnen helpen. De komende weken gaat men een aantal zaken zoals bereikbaarheid, samenwerking met andere organisaties en publiciteit uitwerken. Opzet is om nog dit jaar daadwerkelijk te starten met het steunpunt. Mensen die meer informatie willen over bijvoorbeeld de vrijwilligersfunctie, kunnen contact opnemen met Maarten Heesen, tel. 06-45403527 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

 
Bijdrage Rabobank voor Hof van Cramer

cheque

Johan Horst en Maarten Heesen hebben namens de Dorpsraad een cheque in ontvangst genomen van het Rabofonds Noord-Veluwe. De cheque van 750 euro werd namens de Rabobank overhandigd door Mariëlle Augustinus. De Dorpsraad had het Rabofonds om een bijdrage gevraagd voor de verdere presentatie. Men wil met deze bijdrage onder meer een huisstijl en website laten maken. Ook aan de verdere promotie van de Hof van Cramer wordt aandacht besteed. “De Dorpsraad levert vult de bijdrage van de Rabobank aan om dit promotieproject voor de Hof van Cramer mogelijk te maken. Streven is om bij de officiële opening van de Hof van Cramer op 13 juni een en ander gerealiseerd te hebben”, aldus vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2