Actief


Wandelgroep voor ouderen

Met de start van de Hof van Cramer in Wapenveld start Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe een nieuwe wandelgroep. Deze wandelgroep richt zich op de oudere die thuis woont. Onder begeleiding van twee professionals wandelt de groep vanaf de Hof van Cramer aan de Putterweg 2a in het dorp over goede wegen. De wandelgroep start op 27 maart van 11.00-12.00 uur.

Bewegen is voor iedereen belangrijk en zeker ook voor de ouderen. De invloed van bewegen is groot. Bewegen heeft zelfs invloed op allerlei ongemakken en ziektes. De nieuwe wandelgroep heeft veel aandacht voor het sociale aspect, want bewegen moet leuk zijn. De begeleiders overleggen met de deelnemers van de wandelgroep waarheen gewandeld wordt. Een voorbeeld kan zijn te wandelen naar een geboortehuis van een van de wandelaars.

De wandelgroep start bij de Hof van Cramer. Elke twee weken wordt een andere wandeling gewandeld op donderdagen tussen 11 en 12.00 uur. De wandeling eindigt bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe en daar krijgt iedere deelnemer koffie of thee.

De wandelgroep start bij voldoende deelname van minimaal 8 personen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven bij Fysio+ Fitness Noord Oost Veluwe of bij de Hof van Cramer. Kosten hiervoor zijn 3,50 euro per keer.

Overige data zijn: 10, 24 april, 8. 22 mei, 5 ,19 juni en 3 juli

 

 
Fietsroute Wapenveld brengt landschap tot leven

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft Uitgeverij Matrijs in Utrecht de opdracht geven voor het maken van de uitgave ‘Wapenveld. Een cultuurhistorische fietsroute’. Het gaat om full colour uitgave van 72 pagina’s. Thema voor de fietsroute wordt de impact van de Moderne Devotie in combinatie met de historie van de waterbeheersing.

De Cultuurhistorische Routes maken deel uit van het TRAP project van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Een TRAP brengt mensen in contact met het cultuurlandschap en de archeologische en gebouwde monumenten. In samenwerking met Uitgeverij Matrijs zijn al een 70 van deze routes verspreid over heel Nederland verschenen. De SRW koos voor het thema Moderne Devotie en de waterbeheersing omdat die in Wapenveld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Moderne Devotie kreeg in Wapenveld en omgeving vaste voet aan de grond met de bouw van het Fraterhuis Hulsbergen in 1407. De fraters bezaten uiteindelijk een 450 hectare grond in Wapenveld, Hattem en Heerde. Ook waren zij eigenaren van de eerste windmolen in Wapenveld en watermolens in Heerde. Verder was hun inbreng groot bij onder meer de bouw van de sluizen in Wapenveld en het onderhoud van de waterlopen richting Hattem. Onderdelen van de uitgave zijn een route en routebeschrijving en aandacht voor de cultuurhistorische onderwerpen langs de route door Wapenveld, Hattem en Heerde. De uitgave sluit naadloos aan bij de Lanschapsbiografie Wapenveld die wordt gemaakt door Cultuurland Advies in Wapenveld eveneens in opdracht de SRW. “De landschapsbiografie en de cultuurhistorische fietsroute geven straks een prachtig beeld van de geschiedenis van Wapenveld. Zowel inwoners als recreanten zullen straks ervaren dat Wapenveld een heel rijke cultuurhistorische geschiedenis heeft”, belooft Jan Nitrauw namens de SRW. De kosten voor de uitgave zijn begroot op 12.850 euro en die zijn gedekt dankzij bijdragen van de provincie Gelderland, de gemeente Heerde, de Agenda Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul en ECR Groot Stokkert in Wapenveld. De verwachting is dat de fietsroute medio juni 2014 gepresenteerd kan worden.

 
Sport in Wapenveld

Vindt u zich conditioneel te kort komen of begint de riem te strak te zitten? Bent u op de hoogte van het feit dat er in Wapenveld een sportvereniging is waar men volleybal en badminton kan beoefenen?

Volleybal

Dat kan bij PSH '89. Belangstellenden zijn uitgenodigd om eens langs te komen op maandagavond vanaf 20 uur in de sportzaal bij 't Olde Veld in Wapenveld. Op deze avond wordt er gevolleybald door de recreanten. Indien er verborgen talent boven water komt, kan er ook competitie gespeeld worden onder auspicieën van de volleybalbond.

 

Badminton

Op vrijdag is de badmintonafdeling actief. Een racket is altijd aanwezig. Voordat je lid wordt mag je 3 of 4 keer kijken of deze sport bij je past. Er wordt gespeeld van 20:00 tot 21:30 uur. Kom gerust één of meerdere keren kijken voor je lid wordt.