Onderzoek naar historie Wapenveld

Dit jaar nog komt een onderzoek naar de historie van Wapenveld. Dat wordt gedaan door het maken van een landschapsbiografie gekoppeld aan een onderzoek naar de locatie van het Fraterhuis St. Hieronymus. Dit onderzoek wordt mogelijk dankzij een toezegging van de gemeente Heerde voor een financiële bijdrage aan de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW).

“Dit is geweldig fijn nieuws. Hiermee kunnen we een slag maken die van grote betekenis is voor de op handen zijnde gebiedsontwikkeling in en rond en Wapenveld en voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme”, zegt voorzitter Roel Docter van de SRW. In een landschapsbiografie worden zaken samengebracht die te maken hebben met de (cultuur)historie, het landschap en archeologische waarden. Op die manier kan historische kennis gebruikt worden voor de toekomstige ontwikkeling van zowel het landschap als recreatie en toerisme.

Levensgeschiedenis van het landschap

De ‘levensgeschiedenis’ van het landschap ten oosten van het Apeldoorns kanaal gaat ver terug. In 1407 bouwden fraters van de Moderne Devotie er het fraterhuis St. Hieronymus. Het werd op meer fronten een fraterhuis met grote invloed. Het uiteindelijke bezit werd ruim 450 hectare, een grote veestapel, een boomkwekerij en water- en windmolens in de hele gemeente Heerde. De fraters bouwden in 1448 de eerste molen de Vlijt in Wapenveld. Ook werden de fraters leidinggevend in het toenmalige polderdistrict Veluwe en vormde men samen met de fraterhuizen in Zwolle en Deventer de leiding over de Moderne Devotie.

Voor eigen bewoner en toerist belangrijk

“Met name het gebied ten noordoosten van Wapenveld is historisch zeer interessant. Alle facetten van de rivierbeteugeling zoals die in Nederland heeft plaatsgevonden zijn hier te vinden. De kolken zijn gevormd door dijkdoorbraken, er liggen nog sporen van oude dijken en watergangen”, vertelt Docter. Ook is het mogelijk om oude verbindingen weer in kaart te brengen.  Volgens hem is het onderzoek juist nu belangrijk gezien de gebiedsontwikkeling die plaats gaat vinden in projecten als de Hoogwatergeul, het Apeldoorns kanaal en de Hattemer Poort. “Het zal voor zowel de eigen inwoners maar ook voor de toerist heel interessant zijn om te weten hoe dit gebied is ontstaan. En het fraterhuis heeft daarbij natuurlijk een aparte bekoring. Daardoor gaat het historische verhaal van Wapenveld terug tot ver in de Middeleeuwen. Dat is een thema dat ontwikkeld kan worden”, zegt Docter. De SRW gaat nu ook in contact treden met de provincie Gelderland. “Er komt een stuurgroep onder leiding van één Gedeputeerde om de gebiedsontwikkeling op de Noord-Oost Veluwe te coördineren. De landschapsbiografie die wij willen laten maken, is daarvoor een historsch basis voor verdere ontwikkeling”, aldus Docter.