SRW zoekt invulling voor Pouwel Bakhuis

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe verzocht om samen een zoektocht te starten naar een ontwikkeling rond het historische gemaal Pouwel Bakhuis. De stip aan de horizon die de SRW voor ogen heeft, is de realisering van een Nederlands centrum voor rivierbeteugeling in dit waterrijke deel van Wapenveld tussen de Veluwe en de rivier de IJssel.

Vanaf de Middeleeuwen toen in 1370 werd begonnen met de bedijking van de IJssel, is op deze locatie al strijd geleverd tegen het IJsselwater in combinatie met de afvoer van het water vanaf de Veluwe. De IJssel stond toen nog in verbinding met de Zuiderzee en noordwesterstormen stuwden het water tot ongekende hoogte op. Door de bewoners van het fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld is veel werk verzet in de strijd tegen het water. Bekend is dat houten sluizen wegspoelden waarna de fraters de eerste stenen sluis bouwden. Na de sluizen volgde in 1920 de bouw van het stoomgemaal Pouwel Bakhuis. Dat werd in 1999 vervangen door het moderne gemaal Veluwe. Sporen als dijkverleggingen en de kolken die ontstonden na dijkdoorbraken zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. “In de landschapsbiografie die nu door Cultuurland Advies in opdracht van de SRW wordt gemaakt, komt veel informatie over de rijke cultuurhistorie in de strijd tegen het water. Daaruit valt af te leiden dat dit gebied een voorbeeld is in de strijd om de rivieren te beteugelen. Bijzonder is dat tegelijkertijd het water van de Oost-Veluwe afgevoerd moest worden”, vertelt Jan Nitrauw namens de SRW.

Nu in het gebied de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld wordt aangelegd om de rivier de IJssel weer de ruimte te geven, is het volgens de SRW een geweldige kans om alle facetten van de rivierbeteugeling voor bezoekers zichtbaar te maken. “Na de aanleg van de geul houden we dan een toeristisch heel aantrekkelijk centrum over waar het hele verhaal over Nederland en de rivieren vertelt kan worden”, zegt Nitrauw. Het idee van de SRW is vergezeld gegaan van een projectplan. Dat voorziet in het maken van een haalbaarheidsstudie en het maken van een Bidbook. Dit om de markt op te gaan en te zoeken naar geïnteresseerde ondernemers.