Buurt ziet meer woningen in De Kolk nog niet zitten

contactavond

Buurtbewoners van het plan De Kolk in Wapenveld zien een uitbreiding van het aantal woningen in het laatste onderdeel van dit project nog niet zitten. Bezwaren zijn onder meer de vermindering van het uitzicht, schuurtjes voor hun neus en de angst voor waardevermindering van eigen woningen. Een en ander bleek vorige week tijdens een presentatie van het plan door Geveke Bouw tijdens de jaarlijkse contactavond van de Dorpsraad. En ook dat zat de buurtbewoners niet helemaal lekker. “Waarom hebben we geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en was de voorlichting geen taak van de gemeente als eigenaar van de gronden?’, was een vraag die bijval kreeg. In het laatste onderdeel van het plan waren rond de waterplas een tiental 2/1-kapwoningen gepland. Maar die blijken onverkoopbaar. In het nieuwe plan van Geveke, worden er rijtjeswoningen gebouwd met totaal 36 woningen. Volgens Gerard van der Duim van Geveke wil de bouwer nu eerst weten waar behoefte aan is. Worden het woningen voor starters, senioren of gezinswoningen? Dat wil de buurt ook graag weten. Bewoners wezen er op dat er voor andere onderdelen van het plan onvoldoende belangstelling was voor starterswoningen en dat de seniorenwoningen voor 3/4 gevuld zijn met jongere bewoners dan senioren. Na de inventarisatie gaat Geveke met de gemeente in overleg over de uiteindelijke invulling van het plan. De Dorpsraad heeft de bezoekers beloofd bij het college van burgemeester en wethouders betere communicatie te bepleiten.

Klapperdijk

Voor enkele andere initiatieven van de Dorpsraad was er waardering. Sara van Popta van 19 Het Atelier presenteerde ideeën om, aansluitend aan het nieuwe centrum, ook de rest van de Klapperdijk en de Stationsweg onder handen te nemen. Hierover gaat de Dorpsraad verder overleg voeren met het gemeentebestuur. Ook is men met het college in gesprek over een pilot om de overlast door hondenpoep aan De Kade te bestrijden. Verder meldde de Dorpsraad dat het overleg over een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld nog steeds door gaat. Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland kan hier nu ook professionele hulp bij ingeschakeld worden. Dorpsondersteuner Maarten Heesen werd door voorzitter Johan Horst in het zonnetje gezet als dank voor zijn grote inzet voor de Hof van Cramer en de Dorpsraad. Hij kan nog weer twee jaar in functie blijven dankzij een subsidiebijdrage van de gemeente Heerde.

 

 
Opbrengst paspoort naar jeugdactiviteiten

paspoort wapenveld

De Dorpsraad Wapenveld gaat de verkoop van het paspoort aangrijpen om activiteiten voor de jeugd van Wapenveld te ondersteunen.

Een deel van de opbrengst gaat naar drie projecten die ten goede komen aan de jongeren. Het geld gaat naar het schoolzwemmen in het Berghuizer Bad, het project Samen Spelen van speeltuin Pinkeltje en naar de Hof van Cramer om activiteiten voor jongeren te houden. Het paspoort Wapenveld is in een genummerde oplaag van 1000 exemplaren gedrukt en het kost 10,00 euro. Eerdere uitgaven in 1993 bij '150 jaar Wapenveld' en in 2000 bij de millenniumwisseling waren een groot succes en bleken een collector's item. Bestuursleden en vrijwilligers van de Dorpsraad zullen op 21 en 28 november een stand bemannen op het W.H. Van de Pollplein. Ook is het paspoort te koop bij Albert Heijn, boekhandel Shalom/TIP, Klazien's Kreatie en de Primera in Wapenveld en op donderdag 26 november tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad. Om aankoop van het paspoort aantrekkelijk te maken, krijgen kopers leuke voordelen. Voor elke koper is er een vrijkaartje voor het Berghuizer Bad (waarde 2,40 of 3,00 euro) en geeft Albert Heijn op beide dagen 50% korting op de aankoop van een appeltaart. Mensen die het paspoort al in bezit hebben, kunnen de voordeeltjes afhalen bij de stand op de genoemde zaterdagen. Ook wordt op het paspoort een grote verloting georganiseerd. De trekking hiervan is op de Kerstmarkt op vrijdag 18 december in het centrum van Wapenveld.

 

 
Albert Heijn houdt het plein schoon

klankbordgroepDe Klankgroep herinrichting centrum Wapenveld is heel content met het uiteindelijke resultaat. Dat was de conclusie tijdens een laatste bijeenkomst van de groep.

Daarbij werd aan projectleider Thom Melenhorst van Cultuurland Advies bedankt met met een boeket bloemen. De Klankbordgroep heeft een rol vervuld bij de voorbereiding, de uitvoering en het openingsfeest van het nieuwe centrum. “Het waren soms best wel pittige discussie over het plan van architectenbureau 19 Het Atelier. Met name omdat het ging om een vrij ingrijpende metamorfose waarin het terugbrengen van gras een de nodige discussie opriep. Maar je was een heel toegankelijke projectleider die snel en accuraat werkte”, aldus Johan Horst namens de Klankbordgroep. Men name met vreugde kennis van de mededeling van bedrijfsleider Marcus namens Albert Heijn. Hij deed de toezegging ervoor te zorgen dat het W.H. van de Pollplein schoon blijft. Zorgen zijn er nog wel over de locatie van het voormalige Zwarte Paard. Van sloop is nog steeds niets gekomen. Ontwikkelaar Roosdom Tijhuis heeft eind april al een verzoek om een vervolgoverleg bij de gemeente ingediend en dat wordt binnenkort gehouden volgens de Dorpsraad Wapenveld. Via de Dorpsraad wil de Klankbordgroep ook het initiatief nemen voor een vervolg van de vernieuwing van Wapenveld. Dit door de aanpak van de rest van de Klapperdijk, de Stationsstraat en de entree vanaf de Groteweg naar het centrum.

 
'Gewoon Doen' motto voor werkgroep zorg Wapenveld

De Dorpsraad Wapenveld heeft het initiatief genomen voor de vorming van een werkgroep die onder het motto ‘Gewoon Doen’ mensen die dat nodig hebben een helpende hand te bieden. Dat moet gebeuren door het opzetten van een steun- en informatiepunt in de Hof van Cramer.

De instelling van de werkgroep is het vervolg op één de punten uit het dorpsplan Wapenveld waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp ‘Zorgsaam Wapenveld’. Eerder dit jaar wees de gemeente Heerde de kern Wapenveld aan als ‘Proeftuin WMO’. Dit voorjaar werd een brede zorgconferentie gehouden waaruit nu de werkgroep is voortgekomen. De leden van de werkgroep zijn Hermien Schoenman, Marijke Bredewout, Marja Schuurman, Dini van Raalte, Eline Talsma en Stiena Smith-Brink. Vanuit de Dorpsraad gaan Gea Sijpkes, Jan Nitrauw en dorpscontactpersoon Maarten Heesen de werkgroep ondersteunen. "Als het gaat om de verandering in de zorg is nog lang niet alles duidelijk. Maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden om aan de slag te gaan", zegt Maarten Heesen. Bedoeling is dus om in de Hof van Cramer een informatiepunt op te zetten. Dit wordt dan bemand door vrijwilligers die mensen met hulpvragen verder kunnen helpen. De komende weken gaat men een aantal zaken zoals bereikbaarheid, samenwerking met andere organisaties en publiciteit uitwerken. Opzet is om nog dit jaar daadwerkelijk te starten met het steunpunt. Mensen die meer informatie willen over bijvoorbeeld de vrijwilligersfunctie, kunnen contact opnemen met Maarten Heesen, tel. 06-45403527 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

 
Bijdrage Rabobank voor Hof van Cramer

cheque

Johan Horst en Maarten Heesen hebben namens de Dorpsraad een cheque in ontvangst genomen van het Rabofonds Noord-Veluwe. De cheque van 750 euro werd namens de Rabobank overhandigd door Mariëlle Augustinus. De Dorpsraad had het Rabofonds om een bijdrage gevraagd voor de verdere presentatie. Men wil met deze bijdrage onder meer een huisstijl en website laten maken. Ook aan de verdere promotie van de Hof van Cramer wordt aandacht besteed. “De Dorpsraad levert vult de bijdrage van de Rabobank aan om dit promotieproject voor de Hof van Cramer mogelijk te maken. Streven is om bij de officiële opening van de Hof van Cramer op 13 juni een en ander gerealiseerd te hebben”, aldus vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad.

 

 
Dorpsraad en RVG gaan samen optrekken

De Dorpsraad Wapenveld gaat een volgende stap zetten in de plannen om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum van Wapenveld. Men heeft RVG Development uit Oosterbeek als partner en investeerder voor de plannen weten te interesseren. Voorafgaand aan het verkiezingsdebat op donderdag 27 februari in Horeca ’t Spyker tekenen beide partijen om 19.45 uur een intentieovereenkomst.

“Doel van de overeenkomst is om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om het huidige winkelcentrumgebied Wapenveld te versterken en een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Daarin speelt de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum een cruciale rol”, aldus het bestuur van de Dorpsraad. Het bestuur heeft een aantal partijen weten te interesseren voor de ontwikkeling van haar idee om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum. De Dorpsraad is blij met RVG Development als partner. “Niet alleen wil men zelf investeren maar er is ook ruim ervaring om complexe vraagstukken op te lossen. En in Wapenveld willen we natuurlijk heel graag veel partijen bij elkaar brengen”, zegt vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad. Woordvoerder Ron de Gruyter is namens RVG blij met de Dorpsraad als partner. “We hebben een aantal gesprekken gevoerd en de Dorpsraad heeft al veel voorbereidend werk gedaan. Daar kunnen we op verder bouwen”, zegt de Gruyter.

Met een brief aan de gemeenteraad in oktober 2012, gaf de Dorpsraad de aanzet. De raad gaf vervolgens aan het college de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een gemeenschapsvoorziening in het centrum te realiseren. Dat werd in het voorjaar van 2013 uitgevoerd en afgerond met een haalbaarheidsstudie. Daaruit bleek dat de tijd te kort was om alle mogelijkheden te onderzoeken. Daarop werd besloten om twee sporen te gaan volgen. De eerste is het starten met een pilot gemeenschapsvoorziening in het pand van de bibliotheek. Die wordt momenteel verbouwd en op maandag 17 maart wordt daar het gemeenschapshuis Hof van Cramer in gebruik genomen. De Dorpsraad is in de tweede helft van 2013 verder gegaan met het zoeken van een ontwikkelaar en investeerder en die is nu gevonden in RVG Development. Voor de Dorpsraad zijn alle mogelijkheden nog open. “We hebben meerdere geïnteresseerde partijen en meerdere locaties. Aan RVG nu de taak om met concrete plannen te komen”, aldus de Dorpsraad.

 
Dorpsraad laat politici dromen

De Dorpsraad Wapenveld houdt op donderdag 27 februari een verkiezingsdebat in Horeca ’t Spyker aan de Putterweg in Wapenveld. Het begint om 19.30 uur met een inloop.

De Dorpsraad heeft de dames en heren politici uitgedaagd om in ieder geval in twee minuten hun ‘droom’ over Wapenveld te vertellen: Hoe ziet het dorp er over vier jaar ui? Verder wil men met de raadsleden in discussie aan de hand van een aantal stellingen. En nog belangrijker: de politici uitdagen met elkaar in debat te gaan. Stellingen kan men verwachten over onderwerpen als burgerparticipatie en de rol van de Dorpsraad, huisvesting in Wapenveld, de positie van Wapenveld in het proces van samenwerking of fusie van gemeenten en de realisering van een gemeenschapsvoorziening. De toegang is gratis.

 

 
Breng vraag en aanbod zorg bij elkaar

zorgconferentie

De gemeente Heerde heeft de kern Wapenveld aangewezen als ‘proeftuin’ om ervaring op te doen voor de grote veranderingen die in de zorg op stapel staan. De Dorpsraad wil daarvoor aan de basis beginnen en vandaar het initiatief om een conferentie te houden.

De deelnemers kwamen uit alle lagen van de bevolking en uit allerlei disciplines. Jan Nitrauw zette namens de Dorpsraad uiteen welke ontwikkelingen er spelen in Wapenveld en riep de deelnemers op zich eerst een aantal vragen: “Wat is onze droom als het gaat om een vitaal en zorgzaam Wapenveld? Welke samenleving willen we graag en welke bijdrage kun je daaraan leveren?”. Wethouder Hubert Bögemann zette één van de vragen neer die de gemeente Heerde zich stelt bij alle veranderingen in de zorg: “Waar ligt de scheidslijn tussen ‘gewoon doen’ door de inwoners en het vangnet als deze hulp niet toereikend is? Wat is er dan nodig?”

Gea Sijpkes ging vervolgens in op de aanpak van de Dorpsraad ‘Gewoon Doen’. “Het is mooi als we eerst voor elkaar zorgen. Dat biedt grote kansen in Wapenveld omdat er nog sprake is van betrokkenheid. Daarbij: we moeten het met elkaar ook niet moeilijker maken dan het is”. En dat deden de deelnemers ook niet. Zij kwamen in gespreksgroepen al snel met de praktische toepassing om in te zetten op het bijeen brengen van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld door het opzetten van een databank met vraag en aanbod. Maar ook het elkaar beter kennen was een belangrijk item. Met daarbij ook nadrukkelijk het bij elkaar brengen van jeugd en ouderen. Ook heel praktisch: kijk om je heen in je eigen wijk, neem initiatieven dat mensen met elkaar in contact komen en zorg voor communicatie. De Dorpsraad gaat nu de uitkomsten inventariseren en aan de hand daarvan voorstellen formuleren.

 

 
Dorpsplan Wapenveld

Door middel van de website van het Dorpsplan Wapenveld wil de Dorpsraad de bewoners van Wapenveld informeren en activeren over de toekomst van Wapenveld.

Niet alleen wordt het laatste nieuws geplaatst over het dorpsplan, ook wordt de mogelijkheid geboden daarop te reageren. De mening van alle Wapenvelders telt en het is nou eenmaal zo dat niet iedereen op een inspreekavond gehoord kan worden.

U kunt al het nieuws over het Dorpsplan Wapenveld lezen op:
http://dorpsplan.wapenveld.nu/?page_id=2

Uitgelicht:

Presentatie plan herinrichting centrum Wapenveld:
ttp://dorpsplan.wapenveld.nu/?p=152