Ondernemers in de gemeente Heerde zijn ook te vinden op het internetplatform ‘Warenhuisheerde’. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Heerde en Wapenveld en het Bedrijvencontact Heerde, gaat een coöperatie oprichten om het idee uit te voeren. De gemeente Heerde steunt het initiatief, de gemeenteraad is akkoord met het verstrekken van een achtergestelde lening van 100.000 euro.

De initiatiefnemers, gesteund door wethouder Wolbert Meijer, zijn van mening dat online platforms belangrijk zijn voor de toekomst van ondernemers. In de coronacrisis zijn die snel populair geworden en wordt het marktaandeel van digitale aankopen snel groter. Grote spelers al Amazon, Bol en eBay hebben ook grote impact op de concurrentiepositie van de lokale ondernemers. “De consument kiest voor gemak, soms voor afhalen en soms voor thuisbezorgen. Ondernemers zijn er al langer van overtuigd dat men samen zaken moet oppakken. Zo is er al een cadeaukaart geïntroduceerd met medewerking van 48 ondernemers. De gemeente Heerde heeft deze kaart verstrekt in het kerstpakket en de reacties hierop waren bijzonder positief.

Platform
Een initiatiefgroep heeft een voorzet gemaakt om een dergelijk platform op poten te zetten met als voorbeeld het Noord-Hollandse Hoorn. Ondernemers zijn daar makkelijk te vinden, er is een Giftcard en ook worden goede doelen opgenomen. Maar aan een dergelijk platform hangt voor de eerste drie jaar een kostenplaatje van 260.500 euro zo is becijferd. Het Ondernemersfonds Heerde heeft laten weten de komende drie jaar 100.000 euro bij te zullen dragen. Ook bij verschillende plaatselijke fondsen is een aanvraag ingediend.

Snel starten
Wethouder Meijer was blij met de steun uit de gemeenteraad en was vooral ingenomen met de vorming van een coöperatie. “Op die manier kunnen we samen sterker uit de crisis komen. Het krediet is vooral nodig om de organisatie over de drempel te helpen”. De initiatiefnemers kunnen nu verder en de oprichting van de coöperatie gaan regelen.

Warenhuis Heerde