Per 1 januari 2019 beschikken de ondernemers in de gemeente Heerde over een gemeente breed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen de ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Alle ondernemers (zijnde gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen mee aan dit fonds. Het fonds stelt de ondernemers in de gemeente Heerde in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. Alles wat de ondernemers daarbij aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking.

Belangrijke dragers van het ondernemersfonds zijn de in de gemeente actieve ondernemersverenigingen; waaronder Ondernemersvereniging Wapenveld.
Als OVW kunnen wij plannen ontwikkelen die voor financiering in aanmerking komen. Iedere vereniging beschikt over een budget dat is gerelateerd aan de vastgoedwaarde in het betreffende gebied. Het staat OVW vrij om naar eigen inzicht aanvragen in te dienen die in principe door het bestuur van het ondernemersfonds gehonoreerd zullen worden, zolang het betreffende budget dat toestaat.

Ook kunnen minimaal drie samenwerkende en aan het fonds bijdragende ondernemers gezamenlijk een aanvraag indienen. De verenigingen kunnen ook in samenwerking met elkaar gemeente brede plannen ontwikkelen en hiervoor aanvragen indienen.

Het fondsgeld wordt beheerd door een onafhankelijk stichtingsbestuur dat bestaat uit lokale ondernemers. Het fondsbestuur geeft goedkeuring voor de financiering van de plannen die door de ondernemersverenigingen of door samenwerkende ondernemers worden aangedragen. Ondernemers kunnen de hulp van het fonds inroepen om plannen te maken en omgekeerd zal het bestuur van het ondernemersfonds zich inspannen om ondernemers uit te nodigen om met elkaar idee├źn te ontwikkelen en plannen uit te voeren die door het fonds gefinancierd kunnen worden.
Het bestuur van het fonds zorgt voor een transparante verantwoording richting gemeente en andere partijen.